Vizioni

$0

Campaign Target

0

Donations
Donated 0%
$0 to go

Vizioni

Vizioni i SHE Solutions / AJO Zgjidhje, parasheh krijimin e mundësive të barabarta si për burrat ashtu edhe për gratë në Kosovë. Andaj synim parësor e ka fuqizimin e vajzave dhe grave në vendimmarrje. Fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri në të gjitha fushat, në përputhje me Ligjin mbi Lirinë̈ e Asocimit për OJQ-të…

Leave a Reply

Your email address will not be published.