Igballe Rogova: Heroinë moderne, kampione për  barazi gjinore

Igballe Rogova: Heroinë moderne, kampione për  barazi gjinore

Igballe Rogova – Igo, është aktiviste e shquar për të drejtat e grave në Kosovë.

Që nga viti 1989, bashkë me motrën Safete Rogova, kanë themeluar  shoqatën “Motrat Qiriazi”.

Sot, ajo është Drejtore Ekzekutive e RrGK-së, që përfaqëson mbi 140 organizata nga të gjitha etnitetet që jetojnë në Kosovë.

Igo ka kontribuar në rrjetëzimin e organizatave në rajon dhe ka iniciuar themelimin e Koalicionit të Grave për Paqe, në vitin 2006, si dhe Lobit Rajonal për Paqe, Drejtësi dhe Siguri në Evropën Juglindore. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.